09
Ιάν

CHROMA

From today Chroma have their own space on the net… Official news, concert announcements, photos, videos and anything concerning Chroma… you will find it here…

09
Ιάν

ΧΡΩΜΑ

Από σήμερα οι ΧΡΩΜΑ έχουν το δικό τους χώρο στο διαδίκτυο… Επίσημα νέα,ανακοινώσεις σχετικά με συναυλίες, φωτογραφίες, βίντεο και οτιδήποτε αφορά τους ΧΡΩΜΑ…. Θα το βρείτε εδώ…

Chroma Player

Chroma – singles 2015-2016