Με χαρά θα εμφανιστούμε στις 7/12, στη συναυλία λήξης του Thessaloniki Job Festival 2014 το οποίο διοργανώνεται από την «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και το Skywalker.gr.

Το Thessaloniki Job Festival θα λάβει χώρα στις 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του οποίου θα διερευνηθούν τάσεις και δυνατότητες του ενεργού οικονομικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων, για Προσωπική Ανάπτυξη, Εργασία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Επιχειρηματικότητα, Αυτοαπασχόληση και Κοινωνική Δράση.